Avaldsnes

Skjemaer

Skjemaer

Til høyre finner du forskjellige skjemaer som er aktuelle å bruke for Avaldsnes idrettslag.

POLITI ATTEST

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Skjema "vedlegg politiattest" må fylles ut og sendes daglig leder for godkjenning før du søker om politiattest.

Bakgrunn
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 
 
Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet kan lastes ned fra vedleggsmenyen på denne side, og skal vedlegges søknaden. Se skjema vedlegg til politiattest.

Dere fyller ut navn, personnr osv. før den sendes inn. 

Lovhjemmel som brukes på attest: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd

Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø
 
Fremvisning av politiattest
Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for «ansvarlig for politiattester» i klubben. 
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

Idrettens organisasjonsledd skal hente inn ny politiattest når den gjeldende er tre år gammel. 

Ansvarlig for politiattester i klubben er DAGLIG LEDER

Instruks for ansvarlig politiattest i klubb:

  • Ansvarlig for politiattester har ansvaret for å informere om ordningen overfor alle ledere i avdelingen
  • Ledere i avdelingen har ansvaret for å informere alle sine trenere/ledere som i h.t. instruks fra Norges Idrettsforbund skal ha politiattest.
  • Han har ansvar for å ajourføre alle personer i klubben som har søkt, og levert politiattest. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
  • Oversikt skal føres elektronisk, og oppbevares i klubbens administrasjon.
  • Ansvarlig for politiattester skal minimum to ganger pr. kalenderår sende ut oversikt over personer med politiattest til ledere i avdelingene slik at disse kan sjekke oversikt opp mot avdelingens oversikt over trenere/ledere.
  • Ansvarlig for politiattester skal minimum to ganger pr. kalenderår (vår og høst) sjekke utløpsdato for levert politiattest, og gi beskjed til personer hvis attest er eldre enn 35 måneder slik at disse kan søke om ny før frist utløper (36 mndr.)

 

"Vi gjør lokalmiljøet ditt rikere, tryggere og morsommere"


AVALDSNES IDRETTSLAG
ADR Avaldsnes idrettsenter Visnesveien 77, 4262 AVALDSNES | TLF 52843306 | EPOST ail@avaldsnes.no
www.avaldsnes.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift