Avaldsnes

Forsikring / skader

Forsikring / skader


Her finner du forsikringsvillkår og bestemmelser for fotballskader. Samt elektronisk skaderegistrerings skjema, og telefonnr. til skadetelefonen. Alle skader skal meldes til skadetelefonen umiddelbart når skade oppstår: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Hvis spørsmål om klubbnr. har Avaldsnes IL klubbnr. 11490001260

Her finner du instruksjonsvideo som forteller deg hvordan du kan gå frem ved skade: https://www.fotball.no/kretser/rogaland/landslagskolen/2018/skadetelefonen/

 

INFORMASKON SKADER OG FORSIKRING

Alle klubbens spillere i er forsikret via klubben, og forsikring betales vi påmeldingsgebyr.

Opp til 13 år:
Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring. Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

 

Fra 13 – 19 år:
Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS. I Haugar er dette ansvaret underlagt Ungdomsutvalget. Klubben betaler for denne forsikringen.

 

Seniorspillere:
Seniorspillere er forsikret lagvis, og klubben betaler forsikringsavgift pr. deltagende lag i seriesystemet for de lag vi har påmeldt inkludert Old Boys lag. Disse beløpene fordeles på antall spillere og viderefaktureres den enkelte spiller og inngår i aktivitetsavgiften som betales til fotball avdelingen.

Også seniorspillerne må være spilleberettigede og registrert i FIKS for at forsikringen skal være gyldig. Sportslig leder senior og sportslig leder ungdom har ansvaret for at alle spillere på seniorlag blir registrert i FIKS.  

 

Utvidet forsikring:

Utover disse grunnforsikringene tilbyr Fotballforsikringen en utvidet forsikring som gjør det lettere å få rask behandling hvis skade skulle oppstå. Dette er en forsikring den enkelte spiller kan tegne selv, men det er klubbens ansvar å informere om dette tilbudet til alle klubbens aktive spillere, trenere og lagledere foran hver sesong.

Utvidet forsikring kan bestilles her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

 

Oppstått skade:

Hvis oppstått skade, ta omgående kontakt med skadetelefonen tlf. 02033, og du vil få veiledning og hjelp videre. Betjent telefon av helsearbeidere til kl. 20.00.

Deretter MÅ skade meldes inn til forsikringsselskapet så snart som mulig. Dette gjøres ved å fylle ut følgende skjema som man finner på www.fotball.no under Forsikringer:

Skade kan også meldes her; https://www.fotball.no/tema/idrettens-helsesenter/idrettens-skadetelefon/​

Dette må gjøres av spilleren/foresatte ved bruk av Min ID, mobilbank ID eller lignende

Viktig informasjon å kjenne til ved innmelding av skade er følgende:

Klubbnr. Avaldsnes IL sitt klubbnummer er 11490001260

Idrettsnr.: Dette er et (delvis) unikt nummer for spillerne. Nummeret betsår av 10 tegn og er bygget opp av Kjønn (1 tegn) – fødselsdato (6 tegn) - starten på fornavnet (3 tegn).

Eks. vil Ola Nordmann med fødselsdato 17.mai 1995 ha idrettsnummeret M170595OLA.

 

Skadeforebyggende tiltak:

Vi anbefaler alle trenere, lagledere og spillere å bruke øvelser for skadeforebyggende tiltak. Hjelp og rådgivning finnes på hjemmesiden, skadefri.no. Se link nedenfor.

http://www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball/

 

Andre henvendelser:

Alle andre spørsmål om fotballforsikringen besvares på Idrettens Skadetelefon på 02033.

"Vi gjør lokalmiljøet ditt rikere, tryggere og morsommere"


AVALDSNES IDRETTSLAG
ADR Avaldsnes idrettsenter Visnesveien 77, 4262 AVALDSNES | TLF 52843306 | EPOST ail@avaldsnes.no
www.avaldsnes.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift