Avaldsnes

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter
Medlemskontingent 2018          
Kontingent betales av samtlige medlemmer uansett aktivitet, og om en bare er passiv medlem.
Forfall er i april måned.          
             
Aktivitetsavgift          
Aktivitetsavgift betales av alle som deltar i en aktivitet, og kommer i tillegg til kontingenten. 
Det betales aktivitetsavgift for alle aktiviteter et medlem deltar i. Det betyr at en som deltar i
både fotball og håndball betaler aktivitetsavgift for to aktiviteter i tillegg til medlemskontingenten. 
I Idrettsskolen (5-6 år) betales kun en aktivitetsavgift.      
Utsendelse av aktivitetsavgift skjer i februar (Håndball), mars/april (Idrettsskolen) og  
mai/juni (fotball).            
Aktivitetsavgift betales i. h.t. tilhørende aldersgruppe, og IKKE i forhold til hvilket lag de deltar på.
Satser for 2018:          
  Alle Tillegg Aktivitetsavgift pr. idrett  
NIVÅ Kontingent Fotball * Håndball** Ski Trim  
Senior A   400  1.950  1.200  650  0  
Senior mosjon  400  1.600  650    0  
Ungdom 16-19   400  1.600  900    0  
Ungdom 13-15  400  1.350  650    0  
Barn 11-12  400  1.200  600    0  
Barn 7-10  400  600  200      
Barn 5-10  400  400  
* I tillegg kommer kr. 600 i spillerlisens/ forsikring til forbund for spillere på senior lag fotball
** I tillegg kommer spillerlisens/forsikring som betales direkte til Norges Håndballforbund fra 13 år >
   
             
Familierabatt:                                                
 Maksimalt kr. 3.500,- totalt i kontingent og aktivitetsavgifter pr. familie (eks. lisens/forsikring).
 De familier som skal ha familiekontingent må ta kontakt med administrasjonen v/ daglig leder for å avvtale
 dette. Forutsetning er at medlemmer i familie har samme bostedsadresse, og gjeler foresatte og   
 barn under 20 år.  
             
Medlemmer kan få fordelt betaling på flere måneder hvis ønskelig    
             
Ledere/ trenere:          
Ledere og trenere betaler kun kontingent som belastes avdeling.    
             
Nærmere informasjon kan gis av daglig leder, Norvald A. Kaldheim,    
tlf. 52 84 33 06 (08.00-15.30), eller e-post ail@avaldsnes.no      
             

"Vi gjør lokalmiljøet ditt rikere, tryggere og morsommere"


AVALDSNES IDRETTSLAG
ADR Avaldsnes idrettsenter Visnesveien 77, 4262 AVALDSNES | TLF 52843306 | EPOST ail@avaldsnes.no
www.avaldsnes.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift