Avaldsnes

Hvem kan svare på hva

Hvem kan svare på hva
HVEM GJØR HVA, OG KAN SVARE PÅ HVA I AVD. 
     
Aktivitet/oppdrag/hva Styret Administrasjon
Utstyr, drakter, baller Materialansvarlig i avd.  
Supplerings medesinsk utstyr Materialansvarlig i avd.  
Cuper, turneringer Sportslig leder  
Påmelding cuper Sportslig leder  
Påmelding av lag i FIKS Sportslig leder Daglig leder
Innmelding av spillere i FIKS Sportslig leder Daglig leder
Oversikt trener/lagleder Sportslig leder  
Kurs/ utdanning Nestleder  
Sosiale sammenkomster Styreleder  
Innbet. for deltagelse cup   Daglig leder
Økonomi/regnskap generelt   Daglig leder
Medlemsavgifter   Daglig leder
Medlemslister, innmeldinger Lagleder Daglig leder
Reiseregninger etc Lagleder Daglig leder
Sponsoravtaler   Markeds- & tiltakssjef
Tiltak & dugnader   Markeds- & tiltakssjef
Egne arrangement   Markeds- & tiltakssjef
Lotterier og tiltak   Markeds- og tiltakssjef
Treningstider fotball Sportslig leder Trenersjef
Kamp/ bane tider   Trenersjef
Treningstider hall Sportslig leder  
Trenerspørsmål   Trenerutvikler
Spillerutviklingstiltak Sportslig leder ungdom  
Omberamming kamper Lagleder  
Dommer til kamp Lagleder/ dommeransvarlig  
Forsikring - skader Lagleder/ spiller  
Spiller/foreldremøter Lagleder  
Trenermøter Sportslig leder Trenerutvikler
Lagledermøter Sportslig leder  
Oppstartsansvarlig Nestleder avd barn Markeds- og tiltakssjef
Politiattest (se egen prosedyre) Styreleder i avd. Daglig leder
Klubbklær til lagledere/trenere Utstyrsansvarlig i avd. Daglig leder
Klubbklær salg/ lager   Daglig leder
Klubbhus/ anlegg / nøkler   Daglig leder
     
Denne oversikt er et hjelpemiddel slik at tillitsvalgte vet hvem de kan henvende
seg til, og spørre om hva.    

"Vi gjør lokalmiljøet ditt rikere, tryggere og morsommere"


AVALDSNES IDRETTSLAG
ADR Avaldsnes idrettsenter Visnesveien 77, 4262 AVALDSNES | TLF 52843306 | EPOST ail@avaldsnes.no
www.avaldsnes.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift