- Sponser for å styrke Avaldsnesbygda

- Vi ønsker å være med å stimulere barne-. og ungdomsarbeidet i Avaldsnesbygda, og gi barna trygge og gode oppvekstvilkår. Jeg synes vi har et ansvar, og en forpliktelse, til å være med å bygge det lokalsamfunnet vi selv er en del av. Vi er en stolt og fornøyd samarbeidspartner med Avaldsnes. Det sier daglig leder av Rico Gruppen Nils Olaf Osnes

-Det er viktig for oss i Rico Gruppen å være en samarbeidspartner for Avaldsnes Idrettslag. Ikke bare fordi vi støtter klubben økonomisk, men like mye fordi vi er med på å bygge begeistring og skape entusiasme i Avaldsnes-bygda, mener Osnes. Rico Gruppen sponser både ungdomsavdelingen og toppsatsingen på damelaget i Avaldsnes.

- Vi ser sponsoratet som en viktig investering. Sponsorlauget er for oss en viktig nettverksarena til å komme i kontakt med andre bedrifter, sikre oss nye forretningsforbindelser og nye kunder. Sponsorlauget er med på å gi oss økt handel og vandel, sier Osnes, og legger til: - Desto flere bedrifter som blir med som sponsorer, desto lettere er det å få til et stabilt topplag på damesiden. Det er en vinn-vinn situasjon.

- Samarbeidet med Avaldsnes gir oss også en egenverdi – en stolthet og tilfredshet hvor vi er med på å bygge det lokalsamfunnet som vi selv er en del av. Som samfunnsaktør er det viktig for oss å ta et sosialt ansvar for sunne verdier, noe vi gjør gjennom vårt sponsorengasjement, fastslår Osnes, som med sin bedrift har vært en solid støttespiller for Avaldsnes gjennom mange år.

- Avaldsnes IL gjør et solid sosialt arbeid inn mot barn og unge. Rico Gruppen ønsker å være med å legge til rette for trygge og gode oppvekstvillkår, og fremmer helsefremmende aktivitet og trivsel blant våre minste. Da er vi også med å bidra til å gjøre bygda til et enda bedre og tryggere sted å bo, sier Osnes

- Avaldsnesdamene har høstet mye heder og ære de siste årene, og satt distriktet på kartet. Klubben kom inn som et friskt pust i norsk damefotball som «annerledes-laget», og har røsket litt i etablerte fotball-strukturer. Rico Gruppen er både stolte og imponerte og være en del av suksessen, og ønsker laget lykke til i Champions League, slutter grunderen.

Meld deg på sommerens fotballskole

Avaldsnes idrettslag inviterer til Tine Fotballskole
mandag 12. til onsdag 14. august.

For mer informasjon og påmelding, klikk på logo.

Støtt oss med Grasrotandelen

Oppgi organisasjonsnummer: 971 346 612

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift